அமெரிக்கப் படைவிலகலும் அதன் தொடராகதலிபான்கள் முக்கியநகரங்களைக் கைப்பற்றுவதும் மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர்ஆப்கானிஸ்தான் பற்றிக் குறிப்பிட்டதைநிரூபிக்கின்றது லத்தீப் பாரூக்

சுமார் 20 வருடங்களாகநீடித்துவந்தயுத்தத்தின் பின் அமெரிக்காசெப்டம்பர் 11ம் திகதிக்குமுன் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்ததனதுபடைகளைமுற்றாகவிலக்கிக் கொள்ளும் நடவடிக்கையில் துரிதமாகஈடுபட்டுவருகின்றது. இதன் தொடராகதலிபான் இயக்கத்தினர்ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கியமாகாணத்…

Slavoj Zizek: The real reason why the Taliban has retaken Afghanistan so quickly, which Western liberal media avoids mentioning

A member of Taliban forces inspects the area outside Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan…

CAIR on AIR: Afghanistan and Sharia Law

With the recent events in Afghanistan, sharia is back in the discourse. Join us today at…

Taliban in Afghanistan | Khalid Yasin

Sheikh Khalid Yasin speaks about the Taliban in Afghanistan. This video clip is from the lecture…

Exiled Afghan leader Ghani emerges in UAE, denies claims he fled with MILLIONS in cash

Former Afghan President Ashraf Ghani appears in a video message from UAE, August 18, 2021 ©  Faebook/ashrafghani.af Ashraf…

Rapid Taliban Takeover Shows How Little US Understood Afghanistan By Joe Lauria

Though the Taliban may be unpopular with many Afghans at least they are Afghans and not…

America and its allies helped the Taliban on the road to victory by Yvonne Ridley

Most Western media outlets are carrying headlines and hype about the return of the Taliban to…

American troop withdrawal and Taliban seizing towns Proves what Alexander the Great said about Afghanistan By Latheef Farook

With America rushing to withdraw its troops before September 11, after twenty years of war, Taliban…

Afghanistan conflict: Kabul falls to Taliban as president flees

The Taliban has claimed victory in Afghanistan after taking over the capital Kabul, bringing to a…

Taliban spokesman says Afghan war is over, militants convinced ‘foreign forces won’t repeat failed experience in Afghanistan’

With Taliban militants roaming Kabul’s presidential palace with impunity, the group has declared victory in its…