இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook |

ஈஸ்டர் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகள் யார்? உலகளாவிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் இலங்கையில் ஏன்? முஸ்லிம்கள்ஏன் குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப் படவேண்டும்? பல…

BJP Aspiration to Rule the Neighboring Countries. By Latheef Farook

Chief Minister of India’s Tripura State, Biplab Deb, sparked off a controversy over the weekend when…

Maithripala Owes Apology To Muslims For His Atrocities By Latheef Farook –

Former President Maithripala Sirisena owes apology to Muslims for the killings and atrocities unleashed and damages to Muslim…

Who is the mastermind behind the Easter Sunday massacre? Why carnage was not prevented despite prior information? By: Latheef Farook

The Horrifying / Inhuman April 21st attacks should not be seen merely attack on a specific religion…

WAR OF ATTRITION IN KASHMIR By Latheef Farook

The Centre claims leaders from the Valley like the Abdullahs have no following, but somehow feels…

Arab Spring-Ten years later today Continues with new spirit seeking change By Latheef Farook

The Arab Spring which shook the very foundations of dictatorial regimes in the Middle East is…

Cremating Muslim corona dead bodies Sri Lanka is right – Whole world is wrong By Latheef Farook

In a video interview with CHAMUDITHA early December 2020, Dr Nihal Abeysinghe, Senior Government Virologist and…

Abhaya Issue At Trinco Hindu Ladies’ College; Conspiracy To Pit Tamils Against Muslims?

By Latheef Farook – The explosive controversy over Muslim teachers wearing Abhaya at Shri Shanmuga Hindu Ladies College…