ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களின் ஆட்சியைஅங்கீகரிக்கக் கூடாதுஎனஅரசாங்கத்தைஎச்சரித்துள்ளஐ.தே.கதலைவர்ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் கூற்றுக்குலத்தீப் பாரூக் அளித்துள்ளபதில – லத்தீப் பாரூக்

இது ஆப்கானிஸ்தானில் புதிதாகதலிபான்கள் ஏற்படுத்திஉள்ளஅரசைஅங்கீகரிக்கக் கூடாதுஎனஐ.தே.கதலைவர்ரணில் விக்கிரமசிங்க இலங்கைஅரசைஎச்சரித்துள்ளமைதொடர்பாகநான் வழங்கும் பதில் ரணில் விக்கிரமசிங்க இந்தநாட்டின் பிரதமராகப் பதவிவகிக்கின்றபோதுதான் அமெரிக்காஈராக் மீதுபடையெடுப்புநடத்தியது.…

Ranil against recognising Afghanistan under Taliban rule By LATHEEF FAROOK

This is in response to UNP leader and former Prime Minister Ranil Wickremesinghe cautioning the government…

Muslim Civil Society Condemns Ranil’s Statement on Taliban

UNP statement on Afghanistan condemned! UNP must avoid offering its leader as a ‘puppet’ to blood…

Forty one years of rape of Afghanistan and slaughter of Afghans By Latheef Farook

Afghanistan is a landlocked country at the crossroads of Asia. Afghans are fiercely proud of their…

அமெரிக்கப் படைவிலகலும் அதன் தொடராகதலிபான்கள் முக்கியநகரங்களைக் கைப்பற்றுவதும் மாவீரன் அலெக்ஸாண்டர்ஆப்கானிஸ்தான் பற்றிக் குறிப்பிட்டதைநிரூபிக்கின்றது லத்தீப் பாரூக்

சுமார் 20 வருடங்களாகநீடித்துவந்தயுத்தத்தின் பின் அமெரிக்காசெப்டம்பர் 11ம் திகதிக்குமுன் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்ததனதுபடைகளைமுற்றாகவிலக்கிக் கொள்ளும் நடவடிக்கையில் துரிதமாகஈடுபட்டுவருகின்றது. இதன் தொடராகதலிபான் இயக்கத்தினர்ஆப்கானிஸ்தானின் முக்கியமாகாணத்…

American troop withdrawal and Taliban seizing towns Proves what Alexander the Great said about Afghanistan By Latheef Farook

With America rushing to withdraw its troops before September 11, after twenty years of war, Taliban…

Iraqi Invasion of Kuwait and US led Invasion of Iraq Twenty one years later today. By Latheef Farook

I 1989 Iraq emerged victorious in its eight year war with Iran, killing almost a million…

டுனீஷியாவில் துளிர் விட்ட இஸ்லாமியப் போக்கு ஜனநாயகத்துக்கு சாவு மணி அடித்த சவூதி அரேபியாவும் ஐக்கிய அரபு இராச்சியமும் லத்தீப் பாரூக்

மீண்டும் ஒரு தடவை உலகில் துளிர் விட்ட இஸ்லாமியப் போக்கு ஜனநாயகத்துக்கு சாவு மணி அடிக்கப்படடுள்ளது. இந்த முறை அது அரபு…

Bosnian Muslims observe “Srebrenica Massacre” By Latheef Farook

On Sunday July 11 Bosnian Muslims observed the twenty sixth anniversary of the genocide at Srebrenica…

அல் அக்ஸா மீதுஏன் மீண்டும் மீண்டும் தாக்குதல்? அதைதரைமட்டமாக்கி மூன்றாவதுயூதஆலயத்தைநிறுவதற்கானமுயற்சியேஅது

லத்தீப் பாரூக் இஸ்லாத்தின் மூன்றாவதுபுனிதப் பள்ளிவாசல் எனஉலகம் முழுவதும் உள்ள முஸ்லிம்களால் போற்றப்படும் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா பள்ளிவாசல் ஏன் இஸ்ரேலியர்களால்; மீண்டும்…