ඉතිහාසයේ ලියවෙන්නේ කැත පිටුවක්රාජපක්ෂවරු තෝරාගත යුත්තේ මොනවටද ?

Pakistan PM full speech | Pakistan PM extends invitation for Sri Lankan businesses to join CPEC

සිර ගෙදරදී රන්ජන් කියු කතා දිලිප් මාධ්‍යට හ … ාගේ කාන්තාවෝ දැන් ඉන්නේ මාත් එක්ක call එකක්

පාස්කු ප්‍රහාරයට වගකිවයුත්තේ කවුදැයි විනාඩි 5 ක මේ කතාව අසා ඔබම තීරණය කරන්න!

கொழும்பில் பாகிஸ்தான் பிரதமர் முஸ்லிம்களுக்கு திடீர் தடை

ජොනිට ගැඹුරින් අධ්‍යන කරන්න්න පුළුවන් ස්කාගාර – අලුත් කමිටු නොකරෙන වෙදකමට කෝන්දුරු තෙල් හත් පට්ටයක්

Pakistan – Prime Minister Addresses General Debate, 74th Session

ඉස්ලාම් ව්‍යාප්තවාදය | බොදු බල සේනා මාධ්‍ය හමුව

කොළඹට වෙන්න යන දේ ගැන අනුර කී ඇග හරිවැටෙන කතාව.

Watch “How the US Created the Islamic State