සරත් වීරසේකරලා පාස්කු ප්‍රහාරයේ පිටපත ලියල තියෙන්නෙ මෙන්න මෙහෙමයි

Gajendrakumar Ponnambalam Speech in Sri Lankan Parliament, Mar 2021 SRI LANKA IS BECOMING A RACIST STATE

(Speech delivered in Sri Lankan parliament by Gajendrakumar Ponnambalam, 25 Mar 2021) I thank you honourable…

නායකයෙක් රටේ සම්පත් කොල්ලකනවනම් ඒ රට මේ තත්ත්වයට වැටෙන එක පුදුම දෙයක් නෙමෙයි – වික්ටර් අයිවන්

මන්ත්‍රීවරුන්ට රජය සමග BUSINESS කළ හැකිද ? එරාන් රාශමානික්කම් සමග වික්ටර් අයිවන් කරපු සාකච්ඡාව #victorivan #newsreporter #srilanka

THE TEARFUL TRAIL – A DOCUMENTARY FILM – Produced by Universal Human Rights Council UHRC -Geneva

THE TEARFUL TRAIL, a 36-minute documentary film depicting the atrocities, discrimination and damage inflicted on the…

Will ‘deradicalisation’ in Sri Lanka work? | Inside Story

Many from Sri Lanka’s minority muslim community say they’re being targetted. And in the latest decision…

අලුත් දේශපාලන බිල්ලා ගැන මුජිබර්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් – අවධානයෙන් සිටින්න – Mujibur Rahman

අලුත් දේශපාලන බිල්ලා ගැන මුජිබර්ගෙන් අනතුරු ඇඟවීමක් – අවධානයෙන් සිටින්න – Mujibur Rahman

ஈஸ்டர் குண்டுத் தாக்குதல் அறிக்கையும் முஸ்லிம்களும் Guest: Lateef Farook Author, Journalist

සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර

සාරාව යටගහන්න හදනවා මහ මොළකරු හංගන්න ඕන නිසා – පා.ම. මනූෂ නානායක්කාර

Jayanath Colombage: Can Sri Lanka’s civil war wounds heal?

Sri Lanka’s foreign secretary discusses report on ‘path towards recurrence of human rights violations’ in his…

ඔබේ පෙම් වදන් නෑ එදාමෙන් ඇසෙන්නේ විමල්, ගම්මන්පිල කෝ ඔයාලා – අද සර් ගේ ආණ්ඩුවේ රෙදි ගැලවිලා