அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஆதரவுடன்; காஸாவில் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் இன சம்ஹாரம், அரபுலகின் இராணுவ மற்றும் அரசியல் வங்குரோத்து நிலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது

Spread the love

 

Post Disclaimer

Disclaimer: அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய ஆதரவுடன்; காஸாவில் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் இன சம்ஹாரம், அரபுலகின் இராணுவ மற்றும் அரசியல் வங்குரோத்து நிலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *