சவூதி அரேபிய ஆதரவில் இடம்பெற்ற அரபுலக – இஸ்லாமிய உச்சி மாநாடு : அரபு நாடுகளின் ஒற்றுமையின்மையை வெளிப்படுத்தியதோடு காஸாவில் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் இன ஒழிப்பை நிறுத்தவும் தவறிவிட்டது

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: சவூதி அரேபிய ஆதரவில் இடம்பெற்ற அரபுலக - இஸ்லாமிய உச்சி மாநாடு : அரபு நாடுகளின் ஒற்றுமையின்மையை வெளிப்படுத்தியதோடு காஸாவில் இஸ்ரேல் நடத்தி வரும் இன ஒழிப்பை நிறுத்தவும் தவறிவிட்டது - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *