இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook |

Spread the love

ஈஸ்டர் பயங்கரவாதத் தாக்குதலின் சூத்திரதாரிகள் யார்?
உலகளாவிய பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர் இலங்கையில் ஏன்?
முஸ்லிம்கள்ஏன் குற்றவாளிகளாக சித்தரிக்கப் படவேண்டும்?
பல மத்ரஸா பாடசாலைகளை கட்டாயம் மூடியே தீருவோம் என்ற நிலையில் முஸ்லீம் சமூகத்தின் கடமைகள் என்ன?
மற்றும் பல விடயங்கள் பற்றிய வாராந்த சமூக அரசியல் கருத்தாடலை காணத்தவறாதீர்கள்.
Post Disclaimer

Disclaimer: இலங்கையில் பயங்கரவாதம் என்ற கோஷம் ஏன்? | Latheef Farook | - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *