04/21 தாக்குதலுடன் தான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கோட்டா அறிவித்தார் – அனுரகுமார எழுப்பும் சந்தேகம்!

Spread the love

Post Disclaimer

Disclaimer: 04/21 தாக்குதலுடன் தான் தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக கோட்டா அறிவித்தார் - அனுரகுமார எழுப்பும் சந்தேகம்! - Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Latheefarook.com point-of-view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *